Nhân sự

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Nhân sự Châu Á
Jeong, Yujin / Certified Public Accountant

 • Tel : 82-2-2188-1014
 • Fax : 82-2-2188-2890
 • E-mail : yj_jeong@lawlogos.com

 • Practice Areas

 • Inheritance
 • Overseas Business
 • Tax

 • Education

 • Daeyoung High School (2006)
 • Seoul National University, College of Humanities, Western History (B.A., 2012)
 • Passed 46th Public Accountant Exam in 2011
 • Certified Public Accountant, KPMG Samjong Accounting Corp. (Tax/Audit)
 • Certified Public Accountant, LOGOS Law LLC

 • Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • TEL 84-8-3822-7161
 • FAX 84-8-3822-7162
 • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
  Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • TEL 84-4-3771-0334~6
 • FAX 84-4-3771-0337
 • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.