Dịch vụ

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Đầu Tư Ra Nước Ngoài


Giới thiệu

Đội ngũ luật sư phụ trách đầu tư ra nước ngoài của chúng tôi gồm có nhiều luật sư có khả năng nói nhiều loại ngôn ngữ và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực pháp luật của Hàn Quốc và pháp luật đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, các quy định về thương mại, cơ cấu thuế và quản lý rủi ro đầu tư.

Chúng tôi thường tư vấn khách hàng của mình về nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của họ, bao gồm cơ cấu đầu tư, liên doanh và liên kết chiến lược, tài trợ dự án, ngoại hối, chuyển tiền về nước, chiến lược thoái vốn đầu tư và việc tuân thủ các quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc Ông. Doohyun Ryu : 02-2188-1003
Văn phòng Hồ Chí Minh - Ông. Beomsang Lim +84-(0)28-3822-7161 (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
- Internet Phone 070-8676-8844 (Tiếng Hàn)
- Điện thoại +84 (0)91 612 0802 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)
Văn phòng Hà Nội - Ông. Kyungsup Kim +84-(0)24-3771-0334 (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn)
- Internet Phone 070-7500-0357(Tiếng Anh)
- Điện thoại +84-(0)93-636-8001 (Tiếng Anh, Tiếng Hàn)


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.