Dịch vụ

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Sở hữu trí tuệ


Giới thiệu

Logos cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ truyền thống như sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng, bí mật kinh doanh, chống cạnh tranh không lành mạnh, quyền tác giả và các quy định về thể thao và gải trí. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực mới, nơi công nghệ đóng một vai trò chủ đạo, bao gồm dịch vụ bảo vệ phần mềm, tên miền trên interrnet, thương mại điện tử và viễn thông.

Nhằm bắt nhịp kịp thời với xu hướng mở của thị trường pháp lý, chúng tôi đã hợp tác với một công ty chuyên về sáng chế là C&C (được đổi tên thành C&S Logos). Được thành lập vào năm 1969, C&C Logos đã đại diện thành công cho các nhà đầu tư là công ty và cá nhân Hàn Quốc và nước ngoài. C&C Logos cung cấp dịch vụ về đăng ký sáng chế, tìm kiếm thông tin nâng cao, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, đại diện thương lượng và đại diện tại tòa án.

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc Ông. Doohyun Ryu : 02-2188-1003
Văn phòng Hồ Chí Minh - Ông. Beomsang Lim +84-(0)28-3822-7161 (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
- Internet Phone 070-8676-8844 (Tiếng Hàn)
- Điện thoại +84 (0)91 612 0802 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)
Văn phòng Hà Nội - Ông. Kyungsup Kim +84-(0)24-3771-0334 (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn)
- Internet Phone 070-7500-0357(Tiếng Anh)
- Điện thoại +84-(0)93-636-8001 (Tiếng Anh, Tiếng Hàn)


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.