Dịch vụ

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Mua bán & Sáp nhập


Giới thiệu

Nhóm luật sư mua bán và sáp nhập cung cấp cách dịch vụ pháp lý và tư vấn có chiều sâu cho khách hàng trong lĩnh vực sáp nhập, mua lại, chia, tách doanh nghiệp, chuyển nhượng kinh doanh, trao đổi tài sản, tái cơ cấu vốn, mua lại doanh nghiệp bằng nguồn tiền đi vay, cổ phần hóa, liên doanh, đối tác chiến lược và những giao dịch tương tự khác.

Dịch vụ của chúng tôi gồm việc soạn thảo các đề xuất sơ bộ, hồ sơ thầu, thư ngỏ ý cho tới việc tiến hành đánh giá tình trạng pháp lý sơ bộ và đầy đủ, đàm phán, soạn thảo và chuẩn bị các hợp đồng và các tài liệu khác, cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về chống cạnh tranh không lành mạnh, chứng khoán, ngoại hối, thuế, lao động và các lĩnh vực iên quan. Nhóm luật sư có kinh nghiệm chuyên sâu trong các giao dịch phức tạo và đầu tư nước ngoài và chúng tôi tập trung vào việc cung cấp giải pháp sáng tạo, chiến lược nhằm đáp ứng mối quan tâm của mỗi khách hàng.

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc Ông. Doohyun Ryu : 02-2188-1003
Văn phòng Hồ Chí Minh - Ông. Beomsang Lim +84-(0)28-3822-7161 (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
- Internet Phone 070-8676-8844 (Tiếng Hàn)
- Điện thoại +84 (0)91 612 0802 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)
Văn phòng Hà Nội - Ông. Kyungsup Kim +84-(0)24-3771-0334 (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn)
- Internet Phone 070-7500-0357(Tiếng Anh)
- Điện thoại +84-(0)93-636-8001 (Tiếng Anh, Tiếng Hàn)


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.