Dịch vụ

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Thẩm Định Pháp Lý


Giới thiệu

Việc thẩm định pháp lý là một phần rất quan trọng đối với bất kỳ giao dịch mua bán sáp nhập hoặc giao dịch về doanh nghiệp nào. Mặc dù việc này có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian và trải qua một quá trình khắt khe, phức tạp nhưng ngược lại nó sẽ giúp bên mua, bên bán hoặc các bên có liên quan tiết kiệm được chi phí và giảm thiểu tối đa rủi ro về mặt pháp lý. Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn sâu rộng cho khách hàng trong tất cả các khâu của quá trình thẩm định pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc (i) cung cấp danh mục toàn diện về các tài liệu cần thiết, (ii) rà soát các tài liệu được cung cấp để xác định các vấn đề pháp lý tiềm ẩn có thể dẫn đến rủi ro và/hoặc trở ngại cho khách hàng, (iii) tư vấn về các phương án giải quyết thực tế và/ hoặc đưa ra các cấu trúc giao dịch phù hợp, (iv) thiết lập các điều kiện tiên quyết, xác nhận về vấn đề cam kết và bảo đảm đồng thời tư vấn về việc điều chỉnh giá; và (v) cung cấp các thủ tục sau cấp phép và tư vấn các nội dung có liên quan đến nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi có kiến thức sâu rộng trong việc thực hiện hoạt động thẩm định pháp lý cho các giao dịch quốc tế và phức tạp và tập trung vào việc cung cấp các giải pháp và chiến lược sáng tạo dành riêng để đáp ứng các nhu cầu và sự quan tâm của từng khách hàng.

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc Ông. Doohyun Ryu : 02-2188-1003
Văn phòng Hồ Chí Minh - Ông. Beomsang Lim +84-(0)28-3822-7161 (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
- Internet Phone 070-8676-8844 (Tiếng Hàn)
- Điện thoại +84 (0)91 612 0802 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)
Văn phòng Hà Nội - Ông. Kyungsup Kim +84-(0)24-3771-0334 (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn)
- Internet Phone 070-7500-0357(Tiếng Anh)
- Điện thoại +84-(0)93-636-8001 (Tiếng Anh, Tiếng Hàn)


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.