Dịch vụ

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Tư vấn thuế


Giới thiệu

Các luật sư tư vấn thuế của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế trong nước cũng như tư vấn thuế quốc tế cho các đối tượng khách hàng đa dạng từ cá nhân cho đến các tập đoàn đa quốc gia. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các ý kiến tư vấn về thuế để tối đa hoá nghĩa vụ thuế của khách hàng dựa trên mục tiêu cụ thể của khách hàng.

Lĩnh vực hoạt động trọng yếu của chúng tôi còn bao gồm việc đại diện khách hàng trong tất cả các vụ việc tố tụng liên quan đến thuế, tư vấn pháp luật thuế trong nước và nước ngoài, cung cấp tư vấn thuế liên quan đến thành lập và hoạt động công ty liên doanh, cơ cấu thuế trong trường hợp mua bán và sáp nhập và tư vấn trên mọi khía cạnh của pháp luật thuế trong nước như: Thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu và thuế địa phương.

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc Ông. Doohyun Ryu : 02-2188-1003
Văn phòng Hồ Chí Minh - Ông. Beomsang Lim +84-(0)28-3822-7161 (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
- Internet Phone 070-8676-8844 (Tiếng Hàn)
- Điện thoại +84 (0)91 612 0802 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)
Văn phòng Hà Nội - Ông. Kyungsup Kim +84-(0)24-3771-0334 (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn)
- Internet Phone 070-7500-0357(Tiếng Anh)
- Điện thoại +84-(0)93-636-8001 (Tiếng Anh, Tiếng Hàn)


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.