Dịch vụ

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Giải quyết tranh chấp quốc tế và Trọng tài


Giới thiệu

Luật sư của chúng tôi đại diện cho các khách hàng trong nước đầu tư ra nước ngoài và các khách hàng nước ngoài kinh doanh tại Hàn Quốc và Việt NAm. Nhóm luật sư chúng tôi gồm các luật sư có khả năng sử dụng đa ngôn ngữ và có thể làm việc trong nhiều ngôn ngữ đa dạng như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia. Mỗi luật sư có kinh nghiệm sâu sắc trong giải quyết tranh chấp quốc tế và trọng tài. Dịch vụ do chúng tôi cung cấp gồm tất cả các khía cạnh về giải quyết tranh chấp quốc tế và trọng tài, bao gồm cả thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài và quyết định của trọng tài nwocs ngoài, đại diện tại tòa án và trọng tài, trung gian hòa giải và thương lượng. Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc Ông. Doohyun Ryu : 02-2188-1003
Văn phòng Hồ Chí Minh - Ông. Beomsang Lim +84-(0)28-3822-7161 (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
- Internet Phone 070-8676-8844 (Tiếng Hàn)
- Điện thoại +84 (0)91 612 0802 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)
Văn phòng Hà Nội - Ông. Kyungsup Kim +84-(0)24-3771-0334 (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn)
- Internet Phone 070-7500-0357(Tiếng Anh)
- Điện thoại +84-(0)93-636-8001 (Tiếng Anh, Tiếng Hàn)


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.