Khách hàng

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Chính sách khách hàng


Bảo mật thông tin:
Theo yêu cầu của Luật Luật sư của Việt Nam, Logos sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật tất cả các giao dịch, thông tin, tài liệu và các thỏa thuận mà chúng tôi nhận được trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý của chúng tôi, trừ khi khách hàng đồng ý tiết lộ thông tin. Logos hay bất kỳ đối tác, các luật sư, hoặc nhân viên của chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của khách hàng, trừ trường hợp (a) việc cung cấp đó là do quy định của pháp luật hoặc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc (b), khi thông tin đó được công chúng biết đến một cách rộng rãi, hoặc (c) các trường hợp khác được quy định cụ thể trong hợp đồng dịch vụ pháp lý do Logos và khách hàng ký kết. Chúng tôi cũng sẵn sàng ký hợp đồng bảo mật thông tin hoặc không công bố thông tin nếu có yêu cầu của khách hàng.

Quy định về mức phí tư vấn:
Xem xét và cân nhắc đến quyền và lợi ích của khách hàng, chúng tôi áp dụng một cách linh hoạt phương pháp và cách thức tính phí tư vấn trên cơ sở mức phí cố định hoặc tính phí theo giờ theo yêu cầu của khách hàng. Mức phí cố định thường được áp dụng cho trường hợp mà chúng ta biết được phạm vi công việc và thời gian dự kiến hoàn thành như các vụ việc liên quan đến thẩm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động xây dựng,..v.v. Tuy nhiên, tính phí theo giờ là cách thức thường được khách hàng sử dụng nhiều nhất trong công ty của chúng tôi mà theo đó có thể linh hoạt áp dụng cho các trường hợp mà tại thời điểm ký kêt hợp đồng dịch vụ pháp lý rất khó có thể dự tính về phạm vi công việc hoặc thời gian hoàn thành như các vụ việc liên quan tới yêu cầu cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý đối với các hoạt động ngày của doanh nghiệp, tham gia trong các cuộc họp để đại diện cho khách hàng, soạn thảo hợp đồng,..v.v. Phí tư vấn của chúng tôi chưa bao gồm mười phần trăm (10%) thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí thời gian đi lại, các dịch vụ công chứng, phí ngân hàng, và các chi phí thực tế khác phát sinh bởi Logos cho và có liên quan đến việc thực hiện các công việc theo yêu cầu, trừ khi có thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý do Logos và khách hàng ký kết. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi cho chúng tôi qua thông tin sau:

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc Ông. Doohyun Ryu : 02-2188-1003
Văn phòng Hồ Chí Minh - Ông. Beomsang Lim +84-(0)28-3822-7161 (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
- Internet Phone 070-8676-8844 (Tiếng Hàn)
- Điện thoại +84 (0)91 612 0802 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)
Văn phòng Hà Nội - Ông. Kyungsup Kim +84-(0)24-3771-0334 (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn)
- Internet Phone 070-7500-0357(Tiếng Anh)
- Điện thoại +84-(0)93-636-8001 (Tiếng Anh, Tiếng Hàn)


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.