Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
Writer LAWLOGOS   Date 2017-08-14 view 156


Nghị định 38/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2017 về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn điều chỉnh những vấn đề sau: tiêu chí xác định cảng cạn, kết cấu hạ tầng, dịch vụ tại cảng cạn; quản lý đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn; quản lý hoạt động cảng cạn; quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước tại cảng.

Theo đó, Nghị định quy định về việc cho phép chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn khi chủ đầu tư có nhu cầu chuyển đổi. Khi đó, chủ đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam. Hồ sơ gồm: (1) Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn; (2) Bản vẽ tổng thể thể hiện vị trí điểm thông quan, phương án kết nối mặt bằng phân khu chức năng.

Chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Cục Hàng hải gửi văn bản hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục hàng hải lấy ý kiến của Bộ tài chính, UBND cấp tỉnh nơi xây dựng cảng; thẩm định và báo cáo Bộ GTVT.

Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận báo cáo, Bộ GTVT phải có văn bản trả lời chấp thuận chuyển đổi hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do).

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 và bãi bỏ Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn.

Các dự án đầu tư xây dựng cảng cạn đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cảng cạn đã được đầu tư xây dựng từ trước ngày có hiệu lực thi hành của Nghị định này nhưng chưa được công bố đưa vào khai thác sử dụng thì tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 47/2014/QĐ-TTg ngày 27 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn.

 

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.