Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title THUẾ_Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về chuyển giá
Writer LAWLOGOS   Date 2017-07-24 view 153


Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chuyển giá số 20/2017/NĐ-CP (Nghị định 20) có nhiều điểm mới so với Thông tư số 66/2010/TT-BTC về vấn đề chuyển giá. Nghị định này được ban hành trong bối cảnh cải cách về thuế, các kế hoạch đang được vạch ra trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của các quốc gia đang phát triển.

Vài điểm thay đổi nổi bật của Nghị định 20 là:

1.        Bên có quan hệ liên kết được định nghĩa là chủ thể sở hữu ít nhất 25% phần vốn góp của bên khác thay vì quy định 20% theo Thông tư 66. Tương tự trong Nghị định này, hai chủ thể không còn bị xem là các bên có quan hệ liên kết trong trường hợp trong trường hợp việc mua bán hàng hóa giữa các bên chiếm trên 50% doanh thu của mỗi bên.

2.        Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết: người nộp thuế phải lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trước thời điểm kê khai quyết toán thuế hàng năm. Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này phải được nộp cùng lúc với Tờ khai quyết toán thuế. Những hồ sơ khác như hồ sơ liên quốc gia, hồ sơ quốc gia hay hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu phải được ghi chép và lưu trữ.

3.       Một điểm mới được đề cập ở Nghị định 20 là những chủ thể trong các trường hợp sau sẽ được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

    • ·    Doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

     ·   Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá và thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá; 

     ·     Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, đạt được tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu ở từng lĩnh vực như sau: Phân phối: Từ 5% trở lên; Sản xuất: Từ 10% trở lên; Gia công: Từ 15% trở lên.

Nghị định 20 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 đánh dấu bước cải tiến quan trọng của cơ quan thuế Việt Nam trong việc giảm thuế nhưng cũng tạo gánh nặng cho việc chấp hành các chính sách thuế của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • TEL 84-8-3822-7161
 • FAX 84-8-3822-7162
 • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
  Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • TEL 84-4-3771-0334~6
 • FAX 84-4-3771-0337
 • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.