Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title LAO ĐỘNG-Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Writer LAWLOGOS   Date 2017-07-24 view 153


Ngày 14 tháng 04 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo Điều 3 của Nghị định này đối với người lao động hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng bằng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theoquy định như trên. Thanh toán có thể được thực hiện hằng tháng, mỗi 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.