Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại
Writer LAWLOGOS   Date 2017-06-20 view 149


Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP quy định về hoà giải thương mại. Một số điều khoản đáng chú ý quy định tại Nghị định như sau:

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hoà giải thương mại

Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng hòa giải thương mại nếu các bên có thỏa thuận hòa giải, việc thỏa thuận này có thể trước, sau khi xảy ra tranh chp hoặc tại bt cứ thời điểm nào của quá trình giải quyết tranh chấp . Thoả thuận hòa giải sẽ được lập thành văn bản như là một điều khoản trong hợp đồng hoặc như một thỏa thuận riêng.

Phạm vi giải quyết tranh chấp bằng hoà giải thương mại

Về phạm vi giải quyết tranh chấp bằng hoà giải thương mại bao gồm (1) tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại; hoặc (2) ít nhất một trong các bên có hoạt động thương mại hoặc (3) các tranh chấp khác mà pháp luật quy định có thể được giải quyết thông qua hoà giải thương mại.

Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại

Nghị định cũng đưa ra các tiêu chuẩn cho hoà giải viên gồm năng lực hành vi dân sự, phẩm chất đạo đức, trình độ đào tạo, kinh nghiệm, kỹ năng hoà giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan khác. Một tổ chức hòa giải thương mại có thể quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại của tổ chức mình cao hơn các tiêu chuẩn được pháp luật quy định. Hoà giải viên sẽ tiến hành hoà giải như một hoà giải viên thương mại vụ việc hay hoà giải viên thương mại của tổ chức hoà giải thương mại.

Nghị định này quy định về thủ tục hoà giải, tổ chức hoà giải thương mại, hoạt động của tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2017.

 

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.