Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title Nghị định số 139/2016/ND-CP của Chính phủ quy định về Lệ phí môn bài
Writer LAWLOGOS   Date 2017-06-02 view 185            Sau hơn 14 năm kể từ ngày ban hành Nghị định số 75/2002/NĐ-CP về Điều chỉnh mức thuế môn bài và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Nghị định 75”), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về Lệ phí môn bài vào ngày 04 tháng 10 năm 2016 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2017 (“Nghị định 139”) nhằm thay thế Nghị định 75 và phù hợp với Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

            Khái niệm “thuế môn bài” sẽ không còn tồn tại kể từ ngày Nghị định 139 có hiệu lực. Tuy nhiên, không có sự thay đổi về mặt thủ tục cũng như thời hạn về việc thanh toán lệ phí môn bài. Người nộp lệ phí môn bài vẫn sẽ được yêu cầu kê khai lệ phí môn bài dựa trên các mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139, sau đó nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Thông thường, thời hạn cho việc thanh toán lệ phí môn bài là vào ngày 30/01 hàng năm. Người nộp lệ phí môn bài khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

            Nghị định 139 cũng quy định cụ thể về chủ thể áp dụng của lệ phí môn bài theo pháp luật hiện hành. Theo đó, tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh (Ví dụ:  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã…) phải nộp lệ phí môn bài. Tuy nhiên, khác với Nghị định 75, Nghị định 39 quy định cụ thể và mở rộng một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài như: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống, Cá nhânnhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên

            Về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức, Nghị định 139 chỉ quy định 3 mức thu lệ phí môn bài dựa trên vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư so với 4 mức theo các văn bản pháp luật cũ. Theo đó, tổ chức có vn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm, Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm, Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

 Nghị định 139 cũng giảm số lượng mức lệ phí môn bài áp dụng đối với các cá nhân/hộ gia đình từ 6 mức xuống còn 3 mức như sau:

-                   Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

-                   Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

-                   Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

Tương tự như các quy định trước, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.