Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title Nghị định số 135/2016/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất
Writer LAWLOGOS   Date 2017-05-09 view 207


Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ("Nghị định 135") sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về thu tiền sử dụng đất ("Nghị định 45") và Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước ("Nghị định 46").

Nghị định đưa ra nhiều quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Luật Đất đai 2013 và khắc phục những hạn chế trong Nghị định cũ:

1. Phương pháp tính tiền sử dụng đất và xác định "đơn giá thuê đất"

Có nhiều phương pháp để tính phí sử dụng đất nêu tại Điều 2, 3 của Nghị định 135 quy định các trường hợp tùy thuộc vào phương thức thu tiền sử dụng đất (hàng năm hoặc một lần), cách thức giao đất (thông qua đấu giá hoặc không đấu giá), giá trị đấu giá ... Theo đó, trường hợp giao đất bằng đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp là giá trúng đấu giá thay vì tính theo diện tích đất nhân với (x) giá trúng thầu/m2 theo quy định tại Nghị định 45. Ngoài ra, việc xác định đơn giá thuê đất cũng được quy định tại Điều 3 của Nghị định này.

2. Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Nghị định 135 đã tập trung vào các nguyên tắc mới về miễn, giảm phí sử dụng đất, đặc biệt là các trường hợp bổ sung và trường hợp ngoại lệ được áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất.

3. Hình thức xử phạt trong trường hợp chậm thực hiện

Để quản lý dự án hiệu quả, Chính phủ cũng bổ sung những nội dung mới về hình thức xử phạt. Theo đó, nếu Nhà nước giao đất thì phải xử phạt nếu người sử dụng đất không đưa vào sử dụng theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

4. Giảm nghĩa vụ tài chính do trả tiền trước

Việc miễn giảm do đã thanh toán chi phí cho bồi thường và giải phóng mặt bằng cũng được xem là một trong những phương pháp giúp giảm nghĩa vụ tài chính cho nhà đầu tư. Đây là nội dung nổi bật của Điều 4, 5, 6 và 7 được bổ sung vào Điều 13 của Nghị định 46/2014/NĐ-CP.

5. Các quy định chuyển tiếp

Để giải quyết xung đột trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do việc ban hành các quy định mới, Điều 31 Nghị định 46 đã được sửa đổi và bổ sung các Điều 13, 14, 15, 16, 17 mới về hướng dẫn người sử dụng đất Tiếp tục thực hiện Luật Đất đai.

Tóm lại, Nghị định 135 cung cấp cho người sử dụng đất những hướng dẫn cụ thể mới chưa được quy định trong các văn bản trước đây. Đặc biệt, người sử dụng đất cần tập trung thực hiện kế hoạch sử dụng đất để tránh bị phạt.

Nghị định 135 này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2016.

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.