Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
Writer LAWLOGOS   Date 2017-05-09 view 175


Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (“Thông tư 15”) được ban hành ngày 30 tháng 06 năm 2016 thay thế Thông tư 10/2012/TT-BXD về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4 tháng 9 năm 2012 về cấp giấy phép xây dựng và Thông tư 19/2009/TT-BXD về quản lý dự án đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp và khu kinh tế (“Thông tư cũ”)

Về mặt tổng thể, Thông tư 15 kế thừa hầu hết các nội dung của các thông tư cũ, đặc biệt đối với các hồ sơ bắt buộc để xin cấp giấy phép xây dựng. Chỉ có một số giấy tờ được yêu cầu bổ sung tùy theo từng trường hợp ví dụ như: Chấp thuận dự án đầu tư  trong lĩnh vực xây dựng  đối với hồ sư xin giấy phép xây dựng cho dự án đầu tư; Cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề trong hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình xây dựng có công trình liền kề,... Một điểm đáng chú ý trong chuẩn bị các hồ sơ yêu cầu đó là ngoại trừ đơn xin giấy phép xây dựng, hầu hết các giấy tờ khác đều có thể được nộp dưới dạng dữ liệu điện tử thay vì bản cứng. Bên cạnh đó, Thông tư 15 cũng điều chỉnh việc gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng trong khi giữ nguyên quy định về điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hồ sơ xin gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng nhìn chung khá đơn giản. Mặc dù vậy, Bộ Xây Dựng không quy định cụ thể về thời hạn tối đa để giải quyết hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng. Có thể hiểu rằng sẽ không có quy định rõ ràng về vấn đề thời gian giải quyết loại hồ sơ này.

Liên quan tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định trong thông tư cũ vẫn tiếp tục được áp dụng. Tuy nhiên, thẩm quyền của Bộ Xây Dựng nay được bổ sung thêm đối với trường hợp công trình xây dựng cấp đặc biệt. Thêm vào đó, Thông tư 15 cũng trao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, trong trường hợp dự án bao gồm nhiều công trình xây dựng có các cấp công trình khác nhau, cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình có cấp cao nhất.

Thông tư 15 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2016. Đối với công trình xây dựng đã được cho phép thi công mà không cần giấy phép xây dựng trước ngày có hiệu lực của Luật Xây dựng 2014 nhưng nay phải xin cấp phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 2014, nhà đầu tư được miễn giấy phép xây dựng nếu như công trình đã được khởi công trước ngày 1 tháng 1 năm 2015. Nếu công trình chưa được khởi công, nhà đầu tư sẽ phải xin cấp giấy phép xây dựng. Bên cạnh đó, công trình xay dựng được cấp giấy phép xây dựng trước ngày có hiệu lực của Luật xây dựng 2014 nhưng nay lại trở thành đối tượng được miễn cấp giấy phép xây dựng thì vẫn phải xin sửa đổi nội dung giấy phép xây dựng trong trường hợp có thay đổi liên quan tới nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp.

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.