Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title Lao động - Nghị định số 44/2016/NĐ-CP
Writer LAWLOGOS   Date 2017-05-09 view 174


Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ-CP (Nghị định 44) quy định chi tiết về Luật an toàn vệ sinh lao động. Nghị đình này cũng hủy bỏ quy định tại các điều từ 15 tới 24 của Nghị định số 45/2013/NĐ-CP. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý:

1.      Phân loại các đối tượng cần tham dự các khóa đào tạo về an toàn và vệ sinh lao động

Theo Nghị định 44, các đối tượng sau đây sẽ phải tam gia các khóa đào tạo về an toàn và vệ sinh lao động:

-          Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

+        Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc

+        Người phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật;

+        Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

+        Cấp phó của người đứng đầu theo quy định trên  được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

-          Nhóm 2: Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở và người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

-          Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tại Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH;

-          Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các nhóm 1, 2, 3 và 5 bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

-          Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

-          Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

2.      Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong đào tạo về an toàn, vệ sinh lao động

Người sử dụng lao động có thể chọn tự tổ chức đào tạo an toàn, vệ sinh lao động hoặc thuê một đơi vị đào tạo khác thực hiện. Trong trường hợp tự tổ chức đào tạo, người sử dụng lao động phải có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tiến hành công tác đào tạo. Điểm đáng chú ý đó là trong trường hợp thực hiện đào tạo cho các đối tượng thuộc Nhóm 4, chưa có quy định rõ ràng liệu việc xin chấp thuận có bắt buộc hay không. Sau khóa đào tạo, người sử dụng lao động phải cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho các đối tượng thuộc Nhóm 1, 2, 5, 6; thẻ an toàn cho đối tượng thuộc Nhóm 3; và chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động cho đối tượng Nhóm 5. Đối với đối tượng thuộc Nhóm 4, người sử dụng lao độg phải ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện vào Sổ theo dõi công tác huấn luyện.

Bên canh đó, người sử dụng lao động phải gửi báo cáo thường niên về tình hình hoạt động kiểm dịnh kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và báo cáo tình hình thực hiện an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở tới Sở Lao động, thương binh và xã hội và Sở Y tế trước ngày 31 tháng 12 hàng năm

Nghị định có hiệu lực kể từ này 1 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.