Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Writer LAWLOGOS   Date 2017-03-24 view 192


Nghị định 11/2016/NĐ-CP (Nghị định 11) và Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH (Thông tư 40) hướng dẫn Thông tư 11 ban hành năm 2016 đã thay thế Nghị định 102/2013/NĐ-CP (Nghị định 102) cũng như thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH (Thông tư 03) trong lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Các quy định mới cũng như các sửa đổi sẽ được trình bày sau đây.

1. Định nghĩa mới về chuyên gia, lao động kỹ thuật, quản lý và giám đốc điều hành

Nhìn chung, các văn bản pháp luật từ trước tới nay đều quy định khái niệm của chuyên gia, lao động kỹ thuật, quản lý hoặc giám đốc điều hành, tuy nhiên Nghị định 11 đã đưa ra một số sửa đổi.

Đối với chuyên gia, trong khi Nghị định 102 yêu cầu người lao động phải có xác nhận trình độ của cơ quan nước ngoài hoặc có bằng kỹ sư hoặc bằng đại học và có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương ứng để được công nhận là chuyên gia thì số năm kinh nghiệm tối thiểu theo yêu cầu của Nghị định 11 đã giảm xuống chỉ còn 03 năm

Đối với lao động kỹ thuật trong một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể, Nghị định 102, ngoài các điều kiện cơ bản, còn yêu cầu người lao động phải có 01 năm đào tạo trong chuyên ngành kỹ thuật tương ứng, trong khi Nghị định 11 công nhận cả các lao động đào tạo có 01 năm đào tạo trong các lĩnh vực khác nhưng có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Bên cạnh đó, Nghị định 11 bổ sung định nghĩa chi tiết cho "Nhà quản lý" và "Giám đốc điều hành". Theo đó, "Nhà quản lý" có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên của Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Chủ tịch Ban Giám đốc, thành viên của Ban Giám đốc, ... theo quy định tại Điều 4.18 Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc Chủ tịch - Phó chủ tịch của đơn vị hoặc tổ chức. Trong khi đó, "Giám đốc điều hành" là người đứng đầu hoặc người trực tiếp điều hành hoạt động của đơn vị trực thuộc của đơn vị, tổ chức hoặc doanh nghiệp. Định nghĩa này có sự thay đổi lớn so với định nghĩa về "Nhà quản lý" và "Giám đốc điều hành" quy định trong Thông tư 03.

2. Miễn giấy phép lao động

Nghị định 11 có những bổ sung đáng kể các quy định về các trường hợp lao động nước ngoài được miến giấy phép lao động. Theo đó, đối tượng được miễn giấy phép lao động, bên cạnh các trường hợp đã được quy định tại Nghị định 102, còn bao gồm:

- Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm

Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt NamĐược cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;

Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

3. Đơn xin  cấp mới giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động

Liên quan tới đơn xin cấp mới giấy phép lao động, thời gian xử lý hồ sơ hợp lệ được giảm từ 10 ngày (theo quy định của Nghị định 102) xuống còn 07 ngày làm việc (theo Nghị định 11). Đáng chú ý, việc nộp hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động không còn cần thiết khi người nước ngoài thay đổi địa điểm làm việc, theo quy định tại Thông tư 40.

Các thủ tục và hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động có những thay đổi đáng kể. Theo Nghị định 11, thời hạn nộp đơn xin cấp lại giấy phép lao động thay đổi từ 05 tới 15 ngày thành 05 tới 45 ngày trước khi giấy phép lao động hết hạn.

Nghị định 11 cũng bỏ yêu cầu nộp Giấy chứng nhận sức khỏe và Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài khỏi Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động, hai giấy tờ vốn được yêu cầu theo quy định tại Nghị định 102 (Tuy nhiên, người sử dụng lao động vẫn phải xin cấp Chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động)

Đáng chú ý, Thông tư 40 đưa ra một sửa đổi lớn khi cho phép người lao động nước ngoài sử dụng giấy phép lao động còn hiệu lực như văn bản chứng minh trình độ của "Chuyên gia" hoặc "Lao động kỹ thuật" trong hồ sư xin cấp mới hoặc cấp lại giấy phép lao động

Nghị đinh 11/2016/NĐ-CP và Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH lần lượt có hiệu lực từ 1 tháng 4 năm 2016 và 12 tháng 12 năm 2016. Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hết hạn khi Nghị định và Thông tư mới bắt đầu có hiệu lực.

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.