Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title NGHỊ ĐỊNH 50/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Writer LAWLOGOS   Date 2017-03-08 view 189


 Nghị định 50/2016/NĐ-CP (Nghị định 50) ban hành ngày 1 tháng 6 năm 2016 quy định các vi phạm và các biện pháp xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nghị định bao gồm 4 chương, 60 điều tức nhiều hơn 8 điều so với nghị định 155/2013/NĐ-CP (Nghị định 155) quy định về các vấn đề tương tự nay đã hết hiệu lực. Sau đây là các điểm mới cũng như các quy định sửa đổi.

1. Sử dụng vốn đầu tư công

So với Nghị định 155, Nghị định 50 mới ban hành bao gồm nhiều quy định về các vi phạm trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Các quy định mới này bao gồm các vi phạm và chế tài xử phạt trong: báo cáo; cung cấp thông tin về đầu tư công; theo dõi, đánh giá, kiểm tra trong dự án, chương trình, kế hoạch đầu tư công; sử dụng vốn đầu tư công và sử dụng vốn đầu tư công có cấu phần xây dựng. Mức phạt cho các vi phạm này từ 2.000.000 VNĐ cho tới 20.000.000 VNĐ tùy theo từng hành vi vi phạm cụ thể.

2. Đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài

Hiện nay, việc không tuân thủ các thủ tục về đăng ký phần vốn góp, mua cổ phần/phần vốn góp của các tổ chức kinh tế sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 VNĐ cho tới 30.000.000 VNĐ. Bên cạnh đó, vi phạm trong việc tuân thủ các thủ tục về điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký ra nước ngoài sẽ bị phạt từ 30.000.000 VNĐ tới 40.000.000 VNĐ.

Nếu như trong Nghị định 155, hợp đồng PPP được quy định chung với các dự án đầu tư BOT, BTO, BT thì nay Nghị định 50 dành riêng Điều 17 để quy định về các vi phạm trong hợp đồng PPP.

3. Đấu thầu

Hiện nay, thương thảo hợp đồng trong lựa chọn nhà thầu và đàm phán sơ bộ hợp đồng đối với lựa chọn nhà đầu tư  là yêu cầu bắt buộc theo quy định của Nghị định 50. Các cá nhân vi phạm quy định về đấu thầu trên sẽ đối mặt với mức phạt từ 10.000.000 VNĐ tới 20.000.000 VNĐ. Trong khi đó, mức phạt dành cho hành vi không công bố thông tin đấu thầu sẽ tăng lên tới mức từ 5.000.000 VNĐ tới 10.000.000 VNĐ (mức phạt cũ theo quy định tại Nghị định 155 là từ 1.000.000 VNĐ tới 5.000.000 VNĐ)

4. Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

So với Nghị định 155, Nghị định 50 đã tăng nặng cũng như bổ sung thêm các mức xử phạt đối với các vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Theo đó, mức phạt cho việc tiến hành đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chậm từ 31 tới 90 ngày sẽ tăng lên mức từ 5.000.000 VNĐ tới 10.000.000 VNĐ. Thêm vào đó, Nghị định 50 cũng bổ sung mức phạt từ 10.000.000 VNĐ tới 15.000.000 VNĐ cho việc chậm đăng ký như trên quá 91 ngày (Nghị định 155 không có quy định này)

Đối với các vi phạm về thành lập doanh nghiệp, Nghị định 50 bổ sung mức phạt từ 2.000.000 VNĐ tới 5.000.000 VNĐ cho vi phạm không tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi không có đủ số thành viên hoặc cổ đông tối thiểu trong 6 tháng liên tiếp.

Đối với các vi phạm liên quan tới đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Nghị định 50 có một số bổ sung. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt nếu như người đại diện theo pháp luật duy nhất rời khỏi Việt Nam mà không ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện chức năng đại diện hoặc ủy quyền cho người không đủ năng lực và điều kiện thực hiện chức năng đại diện.

Bên cạnh đó, mức phạt từ 5.000.000 VNĐ tới 10.000.000 VNĐ sẽ được áp dụng cho hành vi không gửi hoặc gửi chậm quyết định giải thể doanh nghiệp và biên bản họp liên quan tới việc giải thể doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký doanh nghiệp, cơ quan thuế và người lao động.

Nghị định 50 thay thế Nghị định 155 chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 07 năm 2016.

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.