Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title Thông tư 05/2016 /TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối
Writer LAWLOGOS   Date 2017-03-08 view 186


Ngày 15 tháng 04 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ("NHNN") ban hành Thông tư 05/2016/TT-NHNN ("Thông tư 05") sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN (“Thông tư 03”) ngày 26/02/2016 của NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Trong đó, đáng chú ý, có quy định thêm trường hợp trả nợ nước ngoài không qua tài khoản cho nước ngoài rút vốn vay/trả nợ. Đặc biệt, từ 14 tháng 4 năm 2016, ngoài việc trả nợ theo hình thức cung cấp hàng hoá và dịch vụ; bên đi vay có thể trả nợ theo bằng cổ phần hoặc phần vốn góp theo quy định của pháp luật; trả nợ các khoản vay trung dài hạn bằng việc bù trừ các khoản phải thu, trả trực tiếp cho bên cho vay,… doanh nghiệp có thể trả các khoản vay nước ngoài ngắn hạn bằng hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm.

Bên cạnh đó, Thông tư 03 cũng bổ sung một số nguyên tắc quản lý vốn vay nước ngoài theo hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm. Theo đó, ngày rút vốn của Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm là ngày thứ chín mươi kể từ ngày phát hành chứng từ vận tải trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải hoặc ngày thứ bốn mươi lăm kể từ ngày hoàn thành kiểm tra ghi trên tờ khai hải quan đã được thông quan trong trường hợp ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản không yêu cầu bộ chứng từ thanh toán phải có chứng từ vận tải.

Theo thông tư này,là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp hoặc tài Khoản vay, trả nợ nước ngoài khác (không phải là tài Khoản vốn đầu tư trực tiếp) để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến Khoản vay nước ngoài. Mỗi Khoản vay ngắn hạn nước ngoài chỉ được thực hiện thông qua 01 (một) ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản. Bên đi vay có thể dùng 01 (một) tài Khoản cho 01 (một) hoặc nhiều Khoản vay nước ngoài ngắn hạn.

Thông tư 05 có hiệu lực từ 15 tháng 4 năm 2016.

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.